Vegetarisme/Veganisme

Vegetarisme
Is de voedingswijze die zich kenmerkt door ” het niet eten van vlees, vis, schaaldieren en gevogelte. ” Sommigen nemen deze definitie strikter en beschouwen vegetarisme als de voedingswijze waarbij men alleen plantaardig voedsel tot zich neemt. Mensen die deze voedingsregel in de praktijk brengen, worden aangeduid als “vegetariërs”. Vegetarisme is afgeleid van het Latijnse vegetus, wat “levendig” betekent.

Nederland telt ongeveer 750.000 mensen die vegetariër zijn. Het land met de meeste vegetariërs is ongetwijfeld India. Dertig procent van de Indiase bevolking is vegetariër. Dat komt neer op ongeveer 310 miljoen mensen ofwel ongeveer 5% van de wereldbevolking.

Veganisme
Is de levenshouding waarbij op geen enkele wijze gebruik gemaakt wordt van dieren en van producten die van dieren afkomstig zijn.
Veganisten eten derhalve geen voedsel van dierlijke oorsprong en gebruiken geen voorwerpen (zoals kleding), die van dierlijke materialen gemaakt zijn. Verder laten ze dieren hun natuurlijke vrijheid.

Dit laatste brengt met zich mee, dat veganisten tegen dierproeven zijn, geen huisdieren houden, geen dieren als vervoermiddel gebruiken en niet met dieren aan wedstrijden of voorstellingen meedoen. Niet alle veganisten leggen exact dezelfde maatstaven aan. Nederland telt ongeveer 16.000 veganisten.